Special Event: กิจกรรม LEGO Winter Skating Scene ให้กับ LUG ทั่วโลก

01/07/2015 at 11:54 am ใส่ความเห็น

เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ชมรม T-LUG ได้รับของ 1 ลังจาก LEGO โดยภายในเป็น LEGO Set ชุด 40107: Winter Skating Scene จำนวน 60 กล่อง โดยทุก LUG จะได้รับเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น LUG ขนาดใหญ่หรือเล็ก จากนั้นก็มี E-mail ตามมาว่าของที่ส่งมาให้เป็นการให้เปล่า โดย LEGO ต้องการเห็นชมรมที่เครือข่ายอยู่กับบริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำชุดเหล่านี้มาใช้ เมื่อจัดกิจกรรมแล้ว ก็ให้ถ่ายภาพลง Flickr.com โดยกิจกรรมดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2015

ข้อมูลทั่วไปของ 40107: Winter Skating Scene

40107-1

หลังจากที่ทราบ Scope ของงานไปแล้ว คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของ 40107: Winter Skating Scene ชุดนี้กันบ้าง

 

หัวข้อ รายละเอียด
Theme อยู่ในกลุ่ม Seasonal ซึ่งเข้ากับ Winter Village ได้เป็นอย่างดี แต่ว่าสามารถนำมาใช้เป็น City ได้เช่นกัน
Minifigures มี 2 ตัว ตัวแรกเป็นตัวผู้ชาย Winter Jacket Zipper, Blue Legs

ตัวที่ 2 เป็นตัวผู้หญิง White Hoodie with Blue Pockets

Color ภาพรวมเป็นสีขาว ที่เลโก้ใช้สื่อความหมายถึงหิมะ
Total Parts 131 ชิ้น

 

New Parts (ในชุดนี้มีชิ้นส่วนที่นำไปทำชุดอื่นน้อยกว่า 10 ชุด มี 3 ชิ้น)

 

Compet1

 

Interesting Parts (เป็นชิ้นส่วนที่มีความน่าสนใจเอาไปใช้ต่อในรูปแบบอื่นๆ ได้)

 

สำหรับในชุดนี้ชิ้นส่วนที่มีมากที่สุด คือ Flat Tile 1×2-Tr Light Blue ที่มีมากถึง 24 ชิ้น

Compet2

กิจกรรมที่สามารถทำได้จากชุดดังกล่าว

หลังจากที่ได้โจทย์มา ชมรมเลโก้ประเทศไทยพยายามหากิจกรรมที่น่าสนใจในโครงการดังกล่าว จากประสบการณ์ในการต่อเลโก้มาบ้าง ผมขอนำเสนอวิธีการใช้ชุดดังกล่าวในการทำกิจกรรม ผมขอแบ่งกลุ่มของกิจกรรมเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมโชว์ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อชมรม

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันมี ดังนี้

 1. กิจกรรมการแข่งขันต่อเร็ว โดยให้ผู้เข้าแข่งต่อชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ใครต่อได้เร็วที่สุด โดยจะดูความถูกต้องในการต่อด้วย เปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 2. กิจกรรมการแข่งขันต่อเร็ว โดยให้ผู้เข้าแข่งต่อชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ใครต่อได้เร็วที่สุด โดยจะดูความถูกต้องในการต่อด้วย เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 3. กิจกรรมการแข่งขันการแกะชุดนี้ได้เร็วที่สุด กิจกรรมนี้คงจะต้องทำหลังจากกิจกรรมแรก เปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 4. กิจกรรมการแข่งขันการแกะชุดนี้ได้เร็วที่สุด กิจกรรมนี้คงจะต้องทำหลังจากกิจกรรมแรก เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 5. กิจกรรมการแข่งต่อเร็ว แต่ปิดตา โดยให้ผู้เข้าแข่งต่อชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ใครสามารถต่อแบบปิดตาแล้วเร็วที่สุด สำหรับการแข่งขันนี้คงจะต้องมีตัวช่วยในการต่อ เช่น การแบ่งชิ้นส่วน Flat Tile 1×2 ที่มีอยู่ 3 แบบ ไม่ให้ปนกัน เปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 6. กิจกรรมการแข่งต่อเร็ว แต่ปิดตา โดยให้ผู้เข้าแข่งต่อชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ใครสามารถต่อแบบปิดตาแล้วเร็วที่สุด สำหรับการแข่งขันนี้คงจะต้องมีตัวช่วยในการต่อ เช่น การแบ่งชิ้นส่วน Flat Tile 1×2 ที่มีอยู่ 3 แบบ ไม่ให้ปนกัน เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 7. กิจกรรมแข่งต่อ MOC โดยให้ผู้เข้าแข่งต่อชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ห้ามไม่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกโดยเด็ดขาด เปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 8. กิจกรรมแข่งต่อ MOC โดยให้ผู้เข้าแข่งต่อชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ห้ามไม่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกโดยเด็ดขาด เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 9. กิจกรรมแข่งต่อ MOC-Vignette โดยให้ผู้เข้าแข่งใช้ชิ้นส่วนในชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ห้ามไม่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกโดยเด็ดขาด และใช้ Plate 4×8-White ที่อยู่ในกล่องชุดนี้เป็นฐาน โดยการแข่งจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 10. กิจกรรมแข่งต่อ MOC-Vignette โดยให้ผู้เข้าแข่งใช้ชิ้นส่วนในชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ห้ามไม่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกโดยเด็ดขาด และใช้ Plate 4×8-White ที่อยู่ในกล่องชุดนี้เป็นฐาน โดยการแข่งจะเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 11. กิจกรรมแข่งต่อ MOC-Mini Building โดยให้ผู้เข้าแข่งใช้ชิ้นส่วนในชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด แล้วต่อเป็นอาคาร โดยห้ามไม่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกโดยเด็ดขาด และใช้ Plate 4×8-White ที่อยู่ในกล่องชุดนี้เป็นฐาน โดยการแข่งจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 12. กิจกรรมแข่งต่อ MOC-Mini Building โดยให้ผู้เข้าแข่งใช้ชิ้นส่วนในชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด แล้วต่อเป็นอาคาร โดยห้ามไม่ให้มีการใช้ชิ้นส่วนจากภายนอกโดยเด็ดขาด และใช้ Plate 4×8-White ที่อยู่ในกล่องชุดนี้เป็นฐาน โดยการแข่งจะเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 13. กิจกรรมแข่งต่อ MOC โดยให้ต่อตามลำดับชิ้นส่วนที่ถูกสุ่มจับออกมา แล้วสุดท้ายใครต่อออกมาได้ดีที่สุด
 14. กิจกรรมแข่งต่อ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อแบบ MOC และให้มีกล่องเป็นส่วนหนึ่งของการต่อ โดยการแข่งจะเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 15. กิจกรรมแข่งต่อ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อแบบ MOC และให้มีกล่องเป็นส่วนหนึ่งของการต่อ โดยการแข่งจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน
 16. กิจกรรมแข่งต่อ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อแบบ MOC และห้ามไม่ให้นำเอา Minifigures มาใส่รวม โดยการแข่งจะเปิดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
 17. กิจกรรมแข่งต่อ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อแบบ MOC และห้ามไม่ให้นำเอา Minifigures มาใส่รวม โดยการแข่งจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าแข่งขัน

ส่วนกิจกรรมโชว์มีรายละเอียดดังนี้

 1. กิจกรรมโชว์ เอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อรวมกับ LEGO Set อื่นอีก 1 ชุด
 2. กิจกรรมต่อ MOC ให้เป็นอุปกรณ์บางอย่าง เช่น Pinball (แต่ชิ้นส่วน Voodoo Ball 10.2 มีรูสำหรับต่ออยู่ด้าน อาจจะเป็นปัญหาได้) แล้วนำไปเสริมกับกิจกรรมอื่นต่อไป
 3. กิจกรรมต่อ MOC โชว์ โดยใช้ 2 ชุด – 60 ชุด (แบ่งเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 60 ชุด) โดยจะไม่มีการนำเอาชิ้นส่วนจากชุดอื่นมารวม
 4. กิจกรรมต่อ MOC โชว์ โดยการนำเอาชุด 40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มารวมกับชิ้นส่วนอื่นๆ ได้
 5. กิจกรรมต่อโชว์ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด ที่ต่อตามปกติ แล้วมารวมกับ MOC อื่นมาประกอบ โดยดูความเข้ากัน
 6. กิจกรรมต่อโชว์ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อแบบ MOC และให้มีกล่องเป็นส่วนหนึ่งของการต่อ
 7. กิจกรรมต่อโชว์ โดยนำเอาชุด40107: Winter Skating Scene 1 ชุด มาต่อแบบ MOC และห้ามไม่ให้นำเอา Minifigures มาใส่รวม

กิจกรรมเพื่อสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 1. นำชุดเลโก้ที่ได้รับมาไปบริจาคให้กับโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก หรือ มูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็ก ในนามของชมรมฯ และบริษัทเลโก้
 2. นำชุดเลโก้ที่ได้รับมา นำไปประมูล โดยนำรายได้ไปบริจาคสภากาชาดไทย

ท้ายที่สุด คือ กิจกรรมเพื่อชมรม T-LUG เอง มีรายละเอียดดังนี้

 1. นำไปเป็นชุดในการจัด Workshop เวลาชมรมฯ มีการจัดงานต่างๆ
 2. เวลาชมรมมีกิจกรรมต่างๆ ให้นำชุดเหล่านี้เป็นรางวัลแจก ซึ่งปีนี้ยังมีงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ (จัดที่จามจุรีสแควร์) กับงานวันเด็กในปี 2016
 3. แจกให้กับสมาชิกชมรม เป็นการตอบแทนในกรณีต่างๆ

ทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่รวบรวมและวิเคราะห์มาได้ โดยการตัดสินใจสุดท้ายจะเป็นการประชุมฉุกเฉินของชมรมเลโก้ประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 ท่านใดที่สนใจจะเสนอแนะแนวทางในการทำกิจกรรม สามารถเสนอแนะได้ที่ pijarn.c@hotmail.com

เรียบเรียง: พิจารณ์

ภาพ: Brickset.com

Advertisements

Entry filed under: Idea of the Day, Thai Sighting.

ภาษาเลโก้วันละคำ (Word of the Day): Bley FAQ: LEGO Polybag แตกต่างจาก LEGO Sets ตรงไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: