Idea of the Day: ทำกรงเล็บนกจาก Stick W.Holder

08/08/2015 at 3:37 am ใส่ความเห็น

Bird1

เทคนิคที่น่าสนใจจากชุด 21301: Birds คือ การดัดแปลงเอาชิ้นส่วน Stick 3.2 W.Holder มาทำเป็นกรงเล็บของนก

ชิ้นส่วนที่ต้องการ

  1. Stick 3.2 W.Holder ใช้เท่าจำนวนกรงเล็บ
  2. T-Piece ใช้ 1 ชิ้น ต่อขา 1 ข้าง

Bird2

วิธีการ

ต่อ T-Piece ขึ้นก่อน แล้วค่อยนำ Stick 3.2 W.Holder มาต่อขึ้นไปดังภาพ

Bird3

ประโยชน์ในการใช้งาน

  • ทำให้เห็นชิ้นส่วนที่ดูเหมือนจะแข็งๆ สามารถนำมาทำเป็นอวัยวะของสัตว์ได้

 

เจ้าของไอเดีย: เลโก้

ผู้เรียบเรียง: พิจารณ์ (Pijarn)

ที่มา: คู่มือ 21301 และ Brickset.com

Advertisements

Entry filed under: Idea of the Day, Thai Sighting.

Tip of the Day: เคล็ดลับการต่อภาพ Mosaic Part 04- Start Small FAQ: ทำอย่างไรจะรู้ว่าชิ้นส่วนที่มีมาจากชุดไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: