Idea of the Day: การทำโคมไฟตั้งโต๊ะ

24/08/2015 at 12:33 pm ใส่ความเห็น

การทำโคมไฟตั้งโต๊ะแบบคลาสสิกทำได้ง่ายๆ เพียงใช้ชิ้นส่วนเพียง 3 ชิ้นเท่านั้น

Lamp

ขั้นตอนการต่อ

การนำ Round Plate 1×1 มาต่อบนถ้วยน้ำ (น่าจะเป็นสีๆ) แล้วนำจานเรดาห์มาวางปิดด้านบน

เจ้าของไอเดีย: LEGO

ที่มา: คู่มือชุด 10224: Town Hall

ผู้เรียบเรียง: พิจารณ์ (Pijarn)

Advertisements

Entry filed under: Idea of the Day, Thai Sighting.

ภาษาเลโก้วันละคำ (Word of the Day): Billund Brick of the Day: Spiral Tube W. Stud

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: