MOC –  Work in Progress: New Horizons Pt04

10/11/2015 at 3:08 am ใส่ความเห็น

IMG_3091

Power Generator

จากหนังสารคดีในช่องพวก Discovery Channel ทำให้ทราบว่า New Horizons ไม่ได้ใช้แผง Solar เพราะว่าดาว Pluto อยู่ไกลมาก พลังงานจากแสงอาทิตย์ไปไม่ถึง

ดังนั้นที่เห็นเป็นแท่งคือแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ แต่ที่เอาไปไว้นอกยาน เพราะอาจจะกลัวการรั่ว และทำให้เครื่องมืออื่นเกิดความเสียหายได้

From Pictures to LEGO

ในภาพทั้งภาพวาด และภาพถ่าย มองเห็นแท่งพลังงานไม่ค่อยชัด ไม่แน่ใจว่า 6 กลีบ หรือ 8 กลีบ แต่ในที่สุดก็เลือกทำ 8 กลีบ คราวนี้เมื่อมีกลีบ ก็ต้องมาคิดต่อว่ากลีบที่มีอยู่จะเปลี่ยนเป็นเลโก้ได้อย่างไร

  1. ทางเลือกที่ 1 ได้ทดลองเอาธงสี่เหลี่ยมมาใช้ แต่ธงมีขนาดใหญ่เกินไป ประกอบกับจำนวนของธงมีไม่เพียงพอกับการใช้งานในครั้งนี้ก็เลยตัดออกไป หลังจากทดลองอยู่ประมาณ 3 ชั่วโมง (ภาพด้านล่างเป็นการทดลองทางเลือกที่ 1)
  2. ทางเลือกที่ 2 ใช้ฝากครอบ มีลักษณะทีคล้ายกับธง แต่จะมีความหนา และจะใหญ่กว่า 2×2 ตรวจสอบดูแล้วว่ามีชิ้นส่วนสีดำใกล้เคียงกับความต้องการ แต่เมื่อทดลองต่อดูแล้ว ไม่ค่อยสวย เพราะกลีบที่ว่านั้นใหญ่เกินไป
  3. ทางเลือกที่ 3 ใช้ Wall Element มา ดูตอนแรก คิดว่าครีบจะเล็กเกินไปหรือเปล่า นอกจากนี้จุดอ่อนของวิธีนี้คือ ครีบที่ออกมามันไม่ได้ออกมาตรงๆ มันเอียงเล็กน้อย เพราะมันเป็นตัว L (ภาพด้านบนเป็นทางเลือกที่ 3)

R1

ด้วยความที่มีชิ้นส่วน Wall Element ค่อนข้างเยอะ ก็เลยทดลองทำดู ใช้ชิ้นส่วน Parabolic Ring มาเป็นตัวเริ่มต้นหัวท้าย เหตุผลที่เลือก Parabolic Ring เป็นเพราะว่ามันมีข้อ 8 ข้อพอดี ทำให้กะระยะได้ง่าย ตรงกับกลีบ 8 กลีบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้วิธีนี้ยังสามารถให้ความยาวของแท่งพลังงานได้ตามชอบใจ (ข้อจำกัดอยู่ที่ Wall Element ที่มีขนาด 2 ปุ่ม หรือ 4 ปุ่มเท่านั้น)

จุดเด่นของการต่อวิธีนี้ยังทำให้มีน้ำหนักเบา เพราะไม่ได้ใส่ Bricks ด้านในทั้งหมด ใส่แต่เฉพาะตอนเชื่อม 2 ท่อนเข้าด้วยกันเท่านั้น แล้วที่ทำเป็นสองท่อนแล้วนำมาต่อกัน เพราะว่ามองดูแล้วว่าน่าจะแข็งแรงมากกว่า

เรียบเรียง:พิจารณ์ (Pijarn)

ภาพ: พิจารณ์

ภาพชิ้นส่วน: Brickset.com

Advertisements

Entry filed under: MOC, Thai Sighting.

Idea of the Day: เส้นเถาวัลย์เป็นหนวด Expert Advice154: Anything Could Happen! Expect the Unexpected!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: