Brick of the Day-Bow Window 1x4x1 2/3

23/12/2015 at 5:55 am ใส่ความเห็น6112306

ชื่อชิ้นส่วนจากเลโก้ (Element Name): Bow Window 1x4x1 2/3

ชื่อชิ้นส่วนจาก BrickLink (BrickLink Name): Window 1x4x1 2/3 with Spoked Rounded Top

หมายเลขชิ้นส่วนของเลโก้ (Element ID):

6112306 สำหรับสี Brick Yellow

BrickLink No: 20309

กลุ่มใน BrickLink: Window

สีที่เลโก้มีอยู่ (นับถึง 15 ธันวาคม 2015):  Brick Yellow

เริ่มใช้ครั้งแรก: ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปี ปัจจุบัน (2015)

เลโก้เคยใช้ในชุด: 1 ชุด มีชุด 41101: Heartlake Grand Hotel

41101-1

การประยุกต์ใช้ชิ้นส่วน:

เนื่องจาก LEGO ได้ออกแบบมาให้เป็นส่วนตกแต่งเหนือหน้าต่างหรือประตู ดังนั้นการใช้งานจึงใช้ควบคู่กับ Brick W. Inside Bow 1x6x2

คาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่นิยมมากอีกชิ้นสำหรับคนที่ชอบต่อ Modular Building ครับ

6106183

ผู้เรียบเรียง: พิจารณ์ (Pijarn)

แหล่งที่มา:

www.brickset.com

www.bricklink.com

http://www.lego.com

 

Advertisements

Entry filed under: ฺBrick of the Day, Thai Sighting.

FAQ: สติกเกอร์เลโก้หาย…จะหาใหม่ได้อย่างไร Local News: ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจร่วมงาน LEGO Star Wars

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: