Game of the Day 01: LEGO Quiz

07/03/2016 at 7:48 am ใส่ความเห็น

หัวข้อนี้เป็นหัวข้อไม่ใหม่สำหรับชมรม T-LUG เพราะเราเคยนำกิจกรรมบางกิจกรรมมาใช้เป็นกิจกรรมใน T-LUG Kids มาแล้ว แต่อยากจะนำมาปัดฝุ่นนำเสนออีกครั้ง เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กับชมรมเลโก้ที่พึ่งตั้งขึ้นใหม่ สามารถนำกิจกรรมเหล่านี้ไปดัดแปลงและใช้กับชมรมของตนได้ครับ

หมายเลขกิจกรรม: 01

ประเภทของกิจกรรม: Information and Knowledge

ชื่อกิจกรรม: Lego Quiz

ชื่อกิจกรรมภาษาไทย: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเลโก้

คำอธิบาย: การถามคำถามที่เกี่ยวข้องเลโก้กับผู้เป็นสมาชิก

กติกา: ผู้ประสานงานเป็นผู้คิดคำถาม จะใช้การเขียนคำถามส่ง แทนการยกมือ ซึ่งอาจจะไม่ยุติธรรม และจะต้องมีการจับเวลา

ตัวอย่างคำถาม: เลโก้ชุดใดที่มี Minifigure มากที่สุด หรือ บริษัทเลโก้ผลิตชิ้นส่วนสีใดออกขายเป็นสีแรก

ตัวเลือก:

  • อาจให้มีการค้นหาผ่าน Internet หรือ ไม่ก็ได้
  • อาจจะมีการแข่งขันกันเป็นทีม (จับฉลากเลือกทีม)
  • อาจจะมีการตกลงกันไว้ก่อนว่าควรจะเป็นคำถามปลายปิด (มีตัวเลือก) หรือ คำถามปลายเปิด (ไม่ให้ตัวเลือก)

ข้อแนะนำ:

  • ควรกำหนดไว้ก่อนว่าในคราวนี้จะมีการเล่นทั้งหมดกี่ข้อ และถ้ามีการเสมอกันมากกว่า 1 คนจะต้องทำอย่างไร
  • อาจจะมีการกำหนด Scope ของคำถาม เช่น ช่วงปี หรือ theme ของเลโก้เป็นต้น
  • กรรมการจะต้องเป็นผู้กำหนดรายละเอียด เช่น จะให้ผู้ที่พึ่งมาเข้าร่วมแข่งขันหรือไม่ (หลังจากที่เริ่มไปแล้ว) ผู้เป็นกรรมการจะต้องตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
  • ผู้ประสานงานจะไม่มีสิทธิ์ในการเล่นเกมนี้ เพราะต้องคอยควบคุมกฎและกติกาต่างๆ

ระยะเวลาที่เล่น: ยืดหยุ่นได้ ตั้งแต่ 10 นาที จนถึง 2 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าการแข่งขันนั้นสูสีหรือไม่

กรรมการ: ผู้ประสานงาน

รางวัล: อาจจะมาจากผู้ประสานงานหรือ จากชมรม T-LUG

การเตรียมตัวล่วงหน้า: มีการคิดคำถามล่วงหน้าจากผู้ประสานที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการ ควรจะมีการเตรียมคำถามสำรองในกรณีที่มีผู้เสมอกัน กรรมการจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเขียน และการจับเวลา

เรียบเรียง: พิจารณ์

Advertisements

Entry filed under: Game of the Day, Thai Sighting.

FAQ: มีเลโก้แค่ไหน จึงถือว่ามีเยอะเกินไปแล้ว Idea of the Day-ใช้ด้านหลังหัวของ Plant Monster

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: