Expert Advice200: Give and Take

19/05/2016 at 8:06 am ใส่ความเห็น

สมาชิกชมรมควรเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ อย่าคิดจะรับอย่างเดียวจนเป็นตัวถ่วงของชมรม หัดทำตัวเป็นผู้ให้บ้าง ชมรมและสังคมจึงจะเดินไปข้างหน้าได้ ความจริงแนวคิดนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ชมรม เราสามารถมองภาพเป็นสังคมได้ ทุกวันนี้คนส่วนมากเอาแต่เป็นฝ่ายรับ ลองเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้บ้าง จะทำให้สังคมน่าอยู่มากกว่านี้ครับ

 

ผู้เขียนและเรียบเรียง:พิจารณ์ (Pijarn)

แรงบันดาลใจ:เพื่อนในกลุ่ม T-LUG นิตยสาร Computer Arts และ หนังสือ “Extreme Bricks” แต่งโดย Sarah Herman

Advertisements

Entry filed under: Thai Sighting, Words of Expert Advice.

International News: 2016 Color Palette MOC: General Grievous Wheel Bike Pt2

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: