Brick of the Day: Design Brick 1x1x2

08/08/2016 at 11:07 am ใส่ความเห็น

01

ชื่อชิ้นส่วนจากเลโก้ (Element Name): Design Brick 1x1x2

ชื่อชิ้นส่วนจาก BrickLink (BrickLink Name): Brick, Modified 1×1 with Scroll with Open Stud

หมายเลขชิ้นส่วนของเลโก้ (Element ID):

6114992 สำหรับสี Brick Yellow

6112307 สำหรับสี Warm Gold

BrickLink No: 20310

กลุ่มใน BrickLink: Brick, Modified

สีที่เลโก้มีอยู่ (นับถึง 10 กรกฎาคม 2016): Brick Yellow, Warm Gold

เริ่มใช้ครั้งแรก: ตั้งแต่ปี 2015

เลโก้เคยใช้ในชุด: มีชุด 41101: Heartlake Grand Hotel

02

การประยุกต์ใช้ชิ้นส่วน:

เนื่องจากชิ้นส่วนดังกล่าวมี Pattern และ Texture ที่น่าสนใจ จริงอยู่อาจจะถูกออกแบบมาเพื่อการทำเป็นหัวเสาอย่างง่ายก็ตาม

ผู้เรียบเรียง: พิจารณ์ (Pijarn)

แหล่งที่มา:

www.brickset.com

www.bricklink.com

http://www.lego.com

 

Advertisements

Entry filed under: ฺBrick of the Day, Thai Sighting.

FAQ: ทำไมชิ้นส่วนเลโก้แบบเดียวกัน สีเดียวกันบางครั้งจึงมีหมายเลข ID ต่างกัน Idea of the Day-กล้วยทำบังโคลนรถ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Thai LEGO User Group

ชื่อ (ภาษาไทย): ชมรมเลโก้ประเทศไทย ชื่อ(ภาษาอังกฤษ): Thai Lego User Group (T-LUG) วันก่อตั้ง: 3 มิย 50 (อย่างเป็นทางการ) สถานที่พบปะสังสรรค์:วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ วัตถุประสงค์ (อย่างไม่เป็นทางการ): ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการต่อเลโก้ ตลอดจนแจ้งข่าวคราวต่างๆ ในเรื่องของเลโก้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังคาดหวังว่าจะช่วยเหลือสังคมด้วย เช่น การอบรมเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์จากการต่อเลโก้ การติดต่อ: ผ่านทางอีเมล์: pijarn.c@hotmail.com เป็นตัวแทนชั่วคราวของชมรมเลโก้ประเทศไทย คุณสมบัติของสมาชิก: 1. ต้องมีความสนใจและรักในการต่อเลโก้ 2. ไม่จำกัดอายุ แต่ถ้าอายุน้อยจะต้องมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับรอง

%d bloggers like this: